A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Został zbudowany w 1690 przez jezuitów, jako dom gościnny dla pielgrzymujących do cudownej fgury Matki Bożej. Przebudowany w XIX w. na mieszkania. Jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy,...
Architektura rezydencjonalna
Od 1646 dobra klenickie należały do klasztoru jezuitów w Otyniu, a od 1793 do książęcego rodu Bironów – Ernesta i kolejnych sukcesorów, od 1891 do Marii – wnuczki...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany zapewne w kon. XVIII w., prawdopodobnie na miejscu starszego. Był remontowany w 2. poł. XIX w. oraz 70. latach XX w. i w 1999. Dwór jest murowany, założony na planie prostokąta,...
Architektura rezydencjonalna
Składa się z dwu członów, zestawionych poprzecznie, z których starszy z ok. 1840, klasycystyczny, jest w planie prostokątny, parterowy, nakryty wysokim dachem, a nowszy z 1867, eklektyczny,...
Architektura rezydencjonalna
Jest budowlą eklektyczną, wzniesioną w kon. XIX w., murowaną, założoną na planie litery H, piętrową, nakrytą dachem wielospadowym. Fasadę wzbogaca architektonicznie pseudoryzalit, zwieńczony...
Architektura rezydencjonalna
Barokowy z XVIII w., zachował się w pierwotnym kształcie, jako murowany na planie prostokąta, dwutraktowy, parterowy o dachu mansardowym, z piętrowym ryzalitem na osi fasady, zwieńczonym falistym...
Architektura rezydencjonalna
Od XVIII w. majątkiem w Kosieczynie władała rodzina Zakrzewskich. Ich staraniem, w 2. poł. XIX w. wzniesiony został pałac, neogotycki, murowany, założony na planie prostokąta z ryzalitami, gankiem...
Architektura rezydencjonalna