A A A
Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
We wczesnym średniowieczu przy ujściu rzeki Kłodawki do Warty powstała osada, będąca rzemieślniczo - handlowym ośrodkiem regionu położonego nad dolną Wartą. Dokument lokacyjny pochodzi z 1257...
Założenia urbanistyczne
Miasto Kostrzyn, gm. Kostrzyn, pow. gorzowski
Założenia urbanistyczne
Kożuchów należy do  miast o  dobrze zachowanej pierwotnej sieci ulicznej. Przetrwałe niemal bez  zmian trzynastowieczne rozplanowanie, znaczna grupa kamienic posadowionych...
Założenia urbanistyczne
Miasto Kożuchów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Założenia urbanistyczne
Zlokalizowany przez Edwarda Dąbrowskiego gród państwowy, który stawił czoło najazdom niemieckim w 1005, 1017 i 1109, leżał pół km na zachód od późniejszego miasta,...
Założenia urbanistyczne
W 1246 komes Bodzenta z Widzimia sprzedał wieś Lubrzę klasztorowi cystersów w Paradyżu. Wkrótce obok wsi założone zostało miasto, należące w 1276 do kasztelana zbąskiego –...
Założenia urbanistyczne
Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się wskazywać lokalizację osady targowej...
Założenia urbanistyczne