A A A
Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
Zalążkiem Ośna był targ, powstały w XII w. przy szlaku handlowym z Lubusza do Poznania. Wzmiankowane w 1252, jako miasto, Ośno lokowane było przed 1233 przez biskupa lubuskiego Wawrzyńca, a w pocz....
Założenia urbanistyczne
Miejscowość o nazwie Sarnowo przekazał Henryk Brodaty klasztorowi cysterek w Trzebnicy. W 1246 Przemysław I nadał jej prawa miejskie, potwierdzone w 1262 przez Przemysława Pobożnego. W XV w. przyjęła...
Założenia urbanistyczne
Położony nad Nysą Łużycką przy przeprawie ważnego w średniowieczu traktu solnego, Przewóz przeszedł kolejne etapy rozwoju, od grodu strzegącego przeprawy, powstałej przy nim osady targowej,...
Założenia urbanistyczne
Miasteczko położone jest przy starym trakcie z Poznania do Lubusza, między jeziorami Szarcz i Miejskim. Na półwyspie jeziora Miejskiego istniał w XI–XII w. gród strzegący traktu....
Założenia urbanistyczne
Początek miastu dała osada targowa przeniesiona w zaraniu XIII w. z pobliskiego Połęcka, gdzie funkcjonowała przy tamtejszym grodzie. Nowa lokalizacja przy skrzyżowaniu szlaków handlowych,...
Założenia urbanistyczne
Osadę targową powstałą w XII w. obok przeprawy przez Wartę dwóch szlaków handlowych, z Wrocławia i Poznania do Szczecina, przed 1295 zreformował Przemysław II, lokując ją na prawie...
Założenia urbanistyczne
Początki powstania Strzelec Krajeńskich związane są najprawdopodobniej ze wczesnośredniowiecznym grodem, otoczonym drewniano-ziemnymi umocnieniami, które pod koniec XIII w. zastąpiono murami obronnymi....
Założenia urbanistyczne