A A A
Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
Miasto założone przez zakon templariuszy w 1244 r., a następnie od 1350r. przekazane zakonowi joannitów - komandorii w Łagowie. Pozostawał ich własnością do 1810 roku. Komtur łagowski miał bezpośredni...
Założenia urbanistyczne
Świebodzin należy do najlepiej zachowanych miast w regionie. Rozplanowanie śródmieścia oddaje stan z okresu średniowiecza. Całą przedwojenną przestrzeń miejską wypełniają budynki o stylowej,...
Założenia urbanistyczne
Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną metrykę, gdyż pierwsze wzmianki o miejscowości i mieście pochodzą odpowiednio z 1309 i 1319. Ustalona ostatnio archeologicznie obecność...
Założenia urbanistyczne
Miejsce najwcześniej udokumentowane ważnym wydarzeniem w  dziejach Szprotawy znajduje  się nie  w  rejonie rynku i  ratusza, lecz  na  zachodnich...
Założenia urbanistyczne
Istnieje przypuszczenie, że  w  Iławie (obecnie w  granicach miasta) Bolesław Chrobry witał cesarza Ottona  III, podążającego w  roku 1000 z  pielgrzymką...
Założenia urbanistyczne
Lokowana zapewne przez księcia Konrada I głogowskiego, Sława wzmiankowana jest w 1312, jako siedziba okręgu. W 1468 książę Henryk XI sprzedał miasto Melchiorowi Rechenbergowi. Od 1664 do 1887 było...
Założenia urbanistyczne
W 1295 Słońsk jest wzmiankowany, jako osada rybacka, a w 1345, jako miasteczko (oppidum). Od 1426 należał do joannitów. Pełne prawa miejskie Słońsk uzyskał w 1808, by utracić je w 1945....
Założenia urbanistyczne