A A A
Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny usytuowany jest w pn.-zach. części wsi Kamień (niem. Kähmen), oddalonej o ok. 2 km w kierunku pn. od Krosna Odrzańskiego. Założenie zajmuje powierzchnię...
Założenia parkowe
Park pałacowy położony jest w pn.-wsch. części miasta Kargowa (niem. Unruhstadt). Założenie zajmuje powierzchnię ok. 6,5 ha. Obszar parku odgraniczają od pn. i wsch. grunty rolne i zabudowania...
Założenia parkowe
Park dworski w Kiełpinie ( niem. Külpenau ) położony jest na pd. od Zielonej Góry, na pn. krańcu miejscowości przy skrzyżowaniu dróg Ochla – Zielona Góra. Dwór...
Założenia parkowe
Park pałacowy położony jest w pd. części wsi Klenica (niem. Kleinitz). Całość założenia rozplanowana jest na osi wsch.-zach. Teren parku ograniczają od pn. zabudowania wiejskie i wał przeciwpowodziowy...
Założenia parkowe
Założenie pałacowo-parkowe w Kolsku (niem. Kolzig) zlokalizowane jest w pd.-zach. części miejscowości. Park o powierzchni ok. 3,5 ha zajmuje pd. część zespołu, a jego granicę wytyczają od pd....
Założenia parkowe
Park pałacowy znajduje się w pn.-zach. części Konotopu (niem. Kontopp), przy głównej drodze prowadzącej z Sulechowa do Nowej Soli i Sławy. Zajmuje obszar o powierzchni 4,97 ha, wyraźnie...
Założenia parkowe
Park pałacowy usytuowany w centralnej części wsi Kosierz (niem. Kosser). W skład założenia wchodzą klasycystyczny pałac umiejscowiony w pd.-wsch. części parku, budynki gospodarcze zamykające...
Założenia parkowe