A A A
Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Zespół dworsko-parkowy w Maczkowie (niem. Matschdorf) usytuowany jest pośrodku wsi, pomiędzy szosą z Uradu do Rzepina od strony pn., a rzeką Ilanką wyznaczającą pd. granicę założenia....
Założenia parkowe
Marwice (niem. Marwitz) leżą 10 km na pn. zachód od Gorzowa Wlkp., w pobliżu drogi ekspresowej S3. Wieś założona została w średniowieczu na krawędzi mokradeł i wyżej położonych terenów...
Założenia parkowe
Park pałacowy w Małomicach (niem. Mallmitz) położony jest w pn. części miasta. Jego granicę wyznacza od pn. bieg rzeki Bóbr, od pd. i wsch. zabudowania miasta. Strona zach. założenia graniczy...
Założenia parkowe
Zespół rezydencjonalno-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części przysiółka Międzylesie (niem. Walddorf), położonego przy bocznej drodze łączącej wieś Długie z Gościszowicami....
Założenia parkowe
Park w ramach zespołu zamkowego w Międzyrzeczu położony jest po pd. stronie rzeki Obry, po zach. stronie miasta. Założenie zajmuje teren o powierzchni ok. 5,8 ha w otoczeniu ruin średniowiecznego...
Założenia parkowe
W jego skład wchodzą: pałac, zaplecze gospodarcze z zabudową folwarczną i park krajobrazowy.
Założenia parkowe
Zespół pałacowo-parkowy w Mierzęcinie (niem. Mehrenthin) znajduje się po pn.-wsch. stronie miejscowości, nad Mierzęcką Strugą, w sąsiedztwie kościoła, zespołu folwarcznego oraz dawnego...
Założenia parkowe