A A A
Zabytki
Usytuowana w sąsiedztwie kościoła wzniesiona została w 1714. W 2006 kaplica została kompleksowo wyremontowana. Barokowa, murowana na planie kwadratu, nakryta dachem namiotowym. Krypta przesklepiona...
Inne
 Został wzniesiony w XVIII w., w konstrukcji szkieletowej, jako prostokątny w rzucie, z podcieniem, wspartym na słupach z zastrzałami, od wschodu i wozownią od zachodu. Dwuspadowy dach kryty...
Inne
 Zabytkowy charakter posiadają niemal wszystkie budynki staromiejskiego śródmieścia. W większości są to domy z 2. poł. XIX w., wzniesione na zrębach obiektów starszych, bądź...
Inne
Wobec zniszczenia zamku, który był siedzibą starostwa międzyrzeckiego, za sprawą starostów Mikołaja Radomickiego i Stanisława Jabłonowskiego wzniesiono na podzamczu nową rezydencję...
Inne
Została wzniesiona w XVIII w., przebudowana w XIX i XX w. Zatarciu uległ układ wnętrz, lecz zachował się pierwotny kształt bryły. Jest budowlą murowaną, założoną na planie wydłużonego prostokąta,...
Inne
Zbudowane w 1722 z fundacji starościny Anny Gembickiej, kolegium składało się z dwóch budynków murowanych i kościoła konstrukcji szkieletowej. Po kasacji zakonu w 1773 przekazane parafii...
Inne
W Międzyrzeczu istnieje duży zespół zabytkowej zabudowy mieszkalnej. Najstarsze domy, wzniesione po pożarze miasta w 1827, skupione na obszarze starego ośrodka, tworzą zwarte ciągi przy rynku...
Inne