A A A
Zabytki
Założenie folwarczne w Mierzęcinie znajduje się na południe od pałacu i zostało wzniesione w 2 połowie XIX wieku. Kolejno wybudowano: w 1862 roku – oborę, w 1868 roku – stajnię, a...
Inne
Wzniesiona w 1. ćw. XIX w., jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, parterową, nakrytą dachem naczółkowym. Fasadę urozmaica na osi pozorny ryzalit, piętrowy zwieńczony szczytem....
Inne
Zbudowana ok. 1820, późnoklasycystyczna, jest murowana, prostokątna w planie, dwutraktowa, parterowa, nakryta dachem mansardowym. Fasada obiektu urozmaicona jest na osi pseudoryzalitem, przechodzącym...
Inne
Późnobarokowa, zbudowana w 4. ćw. XVIII w., jest budynkiem murowanym, w planie prostokątnym, piętrowym, nakrytym dachem naczółkowym. Dwutraktowe wnętrza parteru przekryte są sklepieniami...
Inne
W położonym opodal pałacu dawnym folwarku zachowały się zabudowania gospodarcze (przebudowane) i dwie oficyny z XVIII w., zamieszkane.
Inne
W zabudowie mieszkalnej Nowej Soli najcenniejszym jest zespół 11 – domów dawnej kolonii braci morawskich, położonych w kwartale ulic Wrocławskiej, Muzealnej i Wróblewskiego....
Inne
Magazyn przy ul. Wróblewskiego, zbudowany został w 1764, jako prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem mansardowym z wystawką dla dźwigu nad wejściem do obiektu. Na poddaszu zachowało...
Inne