A A A
Zabytki
Zachowała się zwarta zabudowa przy Rynku i wychodzących z niego ulicach, pochodząca z XVIII i XIX w., piętrowa, sytuowana kalenicowo i szczytowo.  
Inne
Położona przy kościele parafialnym. Została zbudowana w 1811 w stylu klasycystycznym. Jest murowana, prostokątna w planie, parterowa z użytkowym poddaszem, nakryta dachem naczółkowym. Wejście...
Inne
Usytuowana obok kościoła, budowla wygląda bardziej na siedzibę szlachecką niż na plebanię, bo też tutejszy proboszcz, obok kościelnej, pełnił także funkcję zarządcy dóbr klasztornych...
Inne
Zbudowana ok. 1840, o kamiennej architekturze stylowo nawiązującej do gotyku i klasycyzmu, założona jest na rzucie kwadratu, piętrowa, nakryta dachem namiotowym.  
Inne
Opodal pałacu położony jest folwark, na terenie którego znajdują się dwie oficyny. Architektonicznie bliźniacze, pochodzą z przełomu XVIII-XIX w. Są murowane, w założeniu prostokątne,...
Inne
Stanowi integralną część Zielonogórskiego Muzeum Etnograficznego. Położony jest ok. 1. km na wschód od wsi, przy lesie i stawach. Siedzibą placówki jest dawny zajazd, budynek...
Inne
W zabudowie gospodarczej folwarku wyróżnia się spichlerz, zbudowany zapewne w kon. XVIII w., kamienny, prostokątny w rzucie, piętrowy, nakryty dachem naczółkowym z wystawką nad wejściem...
Inne