A A A
Zabytki
Zbudowana w pocz. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, prostokątną w planie, parterową, nakrytą dachem naczółkowym z oknem powiekowym nad wejściem.  
Inne
Zbudowana w 2. poł. XVIII w., barokowa, była wielokrotnie remontowana. Jest murowana, założona na planie prostokąta z ryzalitem, parterowa, nakryta dachem mansardowym. Ryzalit zwieńczony jest wystawką...
Inne
Wzniesiona zapewne w 1. poł. XIX w. W konstrukcji szkieletowej, kwadratowa w planie, zwieńczony drewnianą latarnią z przeźroczami, nakrytą dachem namiotowym.  
Inne
Obiekt mieszkalno-gospodarczy z kon. XVIII w., jest murowany, na planie wydłużonego prostokąta, parterowy, nakryty wysokim, czterospadowym dachem mansardowym. Budynek jest pozostałością folwarku,...
Inne
Zbudowana w 3 ćw. XVIII w., barokowa. Była remontowana w 70. i 90. latach XX w. Jest murowana, prostokątna w planie , dwutraktowa, nakryta dachem mansardowym.  
Inne
Zbudowany w 1825, konstrukcji szkieletowej, prostokątny w planie, parterowy, nakryty dachem naczółkowym.  
Inne
Została zbudowana w 1769 w konstrukcji szkieletowej, na planie kwadratu, piętrowa, nakryta dachem namiotowym.  
Inne