A A A
Zabytki
Zbudowana zapewne w pocz. XIX w., drewniana konstrukcji słupowej, w planie kwadratowa, zwężająca się ku górze, nakryta dachem czterospadowym.
Inne
Pierwotnie należał do pałacu w Brodach. Wzniesiony w 1742 wg proj. Georga Christopha Knöffla, został w 1847 przebudowany z adaptacją na mieszkanie. Jest obiektem prostokątnym w rzucie, parterowym,...
Inne
Wzniesiona w pocz. XIX w. przez rodzinę von Sydow, władającą tutejszymi dobrami. Jest murowana, prostokątna w rzucie, parterowa, nakryta dachem czterospadowym. Elewacje rozczłonkowane pilastrami,...
Inne
Pałac zamyka jeden bok prostokątnego dziedzińca, przy którym posadowiona jest także zabudowa folwarczna z ok. poł. XVIII w., pośród której wyróżniają się oficyna, spichlerz...
Inne
Założony koliście, kamienny mur z XV w. otacza teren dawnego cmentarza przykościelnego. Średniowieczny budynek kościoła został rozebrany w XIX w. W obwodzie muru zachowane są ruiny dwóch...
Inne
Zbudowany w kon. XVIII w., klasycystyczny, jest obiektem murowanym, parterowym, nakrytym dachem mansardowym z powiekami.
Inne
Obok kościoła stoi plebania z 1440, przebudowana w XVII i XVIII w. – murowana, prostokątna w planie, piętrowa, nakryta dachem czterospadowym. Z elementów gotyckich zachowały się ostrołukowy...
Inne