A A A
Zabytki
Zbudowana ok. 1840, murowana, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym z lukarną.  
Inne
Zbudowana zapewne w 1. ćw. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, dwutraktową, piętrową, nakrytą dachem dwuspadowym.
Inne
Zbudowana w kon. XVIII w., posiada znamiona stylowe klasycyzmu. Obiekt jest murowany, parterowy, nakryty dachem naczółkowym.
Inne
Średniowieczny kościół kamienny, opuszczony w XIX w. z braku wiernych, popadł w ruinę i został rozebrany. Zachowało się jego ogrodzenie, kamienne, znacznie obniżone, z pólkolistym otworem bramnym....
Inne
Zbudowana ok. 1787, barokowa. Jest murowana, w rzucie prostokątna, parterowa, nakryta dachem mansardowym.
Inne
Wzniesiona ok. 1850 w stylu nawiązującym do klasycyzmu. Jest murowana, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem czterospadowym. Wejście na osi fasady prowadzi przez dwukondygnacyjny portyk kolumnowy....
Inne
Wzniesiona ok. 1840, jest murowana na rzucie prostokąta o wymiarach 11x19 m, dwutraktowa, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym.
Inne