A A A
Zabytki
 Wzniesiona w 1. ćw. XIX w., murowana, parterowa, nakryta dachem naczółkowym.  
Inne
Została zaprojektowana w berlińskiej pracowni architektonicznej Reinerus & Hetzel i zbudowana w latach 1902–1904. Eklektyczna budowla, murowana, założona jest na planie prostokąta z licznymi...
Inne
Wzniesiony w latach 1799–1801, został powiększony w 1804 i ponownie w 1879 wg proj. architekta Roettera. Jest murowany, na planie wydłużonego prostokąta, trzykondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym...
Inne
Usytuowana w linii ogrodzenia przykościelnego placu, służyła być może, jako mieszkanie osoby związanej z obsługą kościoła. Zbudowana prawdopodobnie w średniowieczu, nadbudowana w czasach nowożytnych,...
Inne
Zbudowany w 1844 w stylu późnoklasycystycznym. Był remontowany w 60. i 90. latach XX w. Murowany na planie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy, parterowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym...
Inne
 Wzniesiona w 2 poł. XVIII w., w konstrukcji słupowej, na planie czworoboku, nakryta dachem dwuspadowym, oszalowana deskami.
Inne
Wzniesiona w pocz. XIX w., klasycystyczna, murowana, parterowa, nakryta dachem naczółkowym.  
Inne