A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Zrealizowano remont konserwatorski bramy miejskiej w Brodach, zwanej Bramą Zasiecką, wpisanej do rejestru zabytków pod nr 479. Brama miejska ustawiona jest przy skrzyżowaniu drogi łączącej...
Brody
30 listopad 2020
Prace remontowe, poprzedzone badaniami konserwatorskimi, rozpoczęto od remontu dachów, który polegał na przełożoniu pokrycia ceramiczne i ponownym ułożeniu historycznej dachówki...
Brody
30 kwiecień 2020