A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Zrealizowano I etap prac związanych z remontem elewacji dawnego szpitala Trójcy Świętej  w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków...
Broniszów
31 grudzień 2014
Dnia 9.10.2014 r. dokonano odbioru prac konserwatorskich renesansowej dekoracji sztukatorskiej stropu dawnej kaplicy i zakrystii dworu w Broniszowie, gm. Kożuchów. Dawna kaplica zlokalizowana jest...
Broniszów
04 listopad 2014