A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Pałac w Gliśnie został wybudowany w 1793 roku z inicjatywy prezydenta pruskiej kamery Friedricha von Posera. Obiekt wzniesiono jako murowany na planie wydłużonego prostokąta w formie parterowego...
Glisno
28 kwiecień 2023
W styczniu 2023 r. zakończono prace związane z adaptacją budynku dworca kolejowego w Otyniu na Gminny Ośrodek Kultury. Obiekt ten ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W trakcie...
Otyń
26 kwiecień 2023
W latach 2019-2022 zrealizowano prace konserwatorskie i restauratorskie przy historycznej stolarce okiennej w kościele filialnym pw. św. Józefa w miejscowości Rogoziniec (gm. Zbąszynek), wpisanym...
Rogoziniec
24 kwiecień 2023
Począwszy od 2017 r. zrealizowano prace konserwatorskie i restauratorskie przy historycznej stolarce okiennej w kościele. Ostrołukowe otwory mieszczą stolarkę okienną, sosnową, o drobnym podziale...
Sulechów
22 kwiecień 2023
W latach 2020-2022 przeprowadzono kolejny etap prac konserwatorskich i remontowych w pałacu w Bojadłach, prowadzony przez Fundację Pałac Bojadła. Zrealizowane prace skupiały się na przywróceniu...
Bojadła
20 kwiecień 2023
Raków, kościół filialny pw. Św. Jadwigi – konserwacja zabytkowego wyposażenia (własność – Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie).
Raków
18 kwiecień 2023
Stacje drogi krzyżowej pochodzą z 1 poł. XVIII w., a sposób ich mocowania i miejsce ekspozycji w kościele pozostały do dnia dzisiejszego niezmienne. W czasach powojennych obrazy przeszły częściową...
Świebodzin
06 kwiecień 2023