A A A
Strona główna / Zabytki
Zabytki
Zbudowany ok. 1840 jako ewangelicki, neoromański. Murowany, jednonawowy z krótkim czterobocznym prezbiterium, z wieżą od zachodu.
Architektura sakralna
Pałac wraz z ogrodem zajmują parcelę w północnej części wsi, w pobliżu drogi przebiegają­cej z Cybinki do Rąpic. Od frontu posiadłość wygrodzona jest ogrodzeniem z główną...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowana w 1720, została uszkodzona w 1945 i przez wiele lat była opuszczona. Dopiero w 1983 doczekała się remontu. Jest murowana, na planie prostokąta, piętrowa, nakryta dachem mansardowym.
Inne
Późnogotycki, zbudowany w kon. XV w., w czasach nowożytnych został powiększony od północy o zakrystię i kruchtę. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy z wyodrębnionym,...
Architektura sakralna
Warowna siedziba Widebachów, wzniesiona pod koniec XVI w., została w 1758 przekształcona na spichlerz, z zatarciem cech stylowych. W XIX w., po zawaleniu się dachu i stropów, obiekt obniżono....
Architektura rezydencjonalna
Zamek usytuowany jest na niewielkim wyniesieniu w zachodniej części wsi. Stanowi on główny element założenia folwarcznego, w skład, którego wchodzą m.in.: dom, kuźnia, warsztat z...
Architektura rezydencjonalna
Barokowy, wzniesiony został w 1721, jako ewangelicki, a w 1923 poddany gruntownemu remontowi. Zaprojektowany przez Georga Bähra, jest budowlą orientowaną, murowaną, założoną na planie krzyża...
Architektura sakralna