A A A
Strona główna / Zabytki
Zabytki
Założenie pałacowo-parkowe w Bobowicku (niem. Bobelwitz) położone jest w zach. części miejscowości i obejmuje teren o powierzchni ok. 3,6 ha. Do założenia wiedzie droga wiejska, odchodząca od...
Założenia parkowe
Budowla o eklektycznej architekturze składa się z dwu członów, z których starszy, powstały w XIX w. z przebudowy siedziby barokowej, jest parterowy, nakryty dachem dwuspadowym. Przyległą...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany ok. poł. XIX w., posiada architekturę nawiązującą do stylów historycznych, głównie romanizmu i gotyku. Jednonawowy z absydą od wschodu i wieżą od zachodu.
Architektura sakralna
Majątek składa się z rezydencji dworskiej, części gospodarczej oraz kolonii mieszkalnej. Dwór wraz z obszernym dziedzińcem gospodarczym oraz parkiem zajmuje teren...
Architektura rezydencjonalna
Gotycki, istniał zapewne już w 1323, gdy został wymieniony w źródłach. Był wielokrotnie remontowany, m.in. W 1619 oraz w XVIII, XIX w. i ostatnio w 80 latach XX w. Od czasu reformacji do 1668...
Architektura sakralna
Renesansowa siedziba szlachecka została w XVII w. przebudowana w duchu baroku. Dalsze zmiany zaszły w 1863, kiedy do fasady dostawiono boczne skrzydła oraz w 1893, gdy w przestrzeń między skrzydłami...
Architektura rezydencjonalna
Najstarsza wzmianka o pierwszych właścicielach dóbr w Bogaczowie (niem. Reichenau) pochodzi dopiero z 1441 roku, choć wieś powstała dużo wcześniej. Informacja ta stwier­dza,...
Architektura rezydencjonalna