A A A
Aktualności
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ks. Tadeusz Lityński Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przekazał, za pośrednictwem Pani Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego...
Zielona Góra
20 kwiecień 2021
W dniu 20.04.2021 r. Pan Jarosław Skorulski otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który wręczył...
Zatonie
20 kwiecień 2021
Nagroda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2021” w kategorii: za realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w zabytku przyznana została...
Rudno
19 kwiecień 2021
Dawne opactwo w Żaganiu podniesione zostało do rangi Pomnika Historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z 28 lutego 2011 r., w którym wskazano, iż: celem ochrony Pomnika Historii jest...
Żagań
19 kwiecień 2021
18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, ustanowiony w 1983 r. przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS i wpisany przez UNESCO do rejestru...
Żagań
18 kwiecień 2021
Na początku kwietnia służby konserwatorskie zostały zawiadomione o odkryciu potencjalnego cmentarzyska kurhanowego zlokalizowanego w obszarze budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry. Odkrywcą...
Zielona Góra
15 kwiecień 2021
Z przyjemnością Informujemy, że w dn. 13.04.2021 r. Kapituła Nagrody „Lubuskie Konserwacje” zarekomendowała Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków uhonorowanie ...
14 kwiecień 2021
Galeria