A A A
Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2012 r. t. 9
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2012 r. t. 9
Rozmiar czcionki
A A A

Spis treści

dr Barbara Bielinis-Kopeć
Wprowadzenie …………………… ……………………… ………………………………...….5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

dr Katarzyna Adamek-Pujszo, Paulina Celecka, Michał Błażejewski
Badania konserwatorskie wnętrza kaplicy ogrójcowej w kościele konkatedralnym
pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze……………………….……………..9

dr Barbara Bielinis-Kopeć
Nowe oblicze kościoła pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie
- opis badań i prac konserwatorskich prowadzonych w latach 2006-2012………….………..21

Michał Błażejewski, Paulina Celecka, Karol Błaszczyk
Badania konserwatorskie elewacji kościoła filialnego pod wezwaniem
św. Jadwigi Śląskiej w Milsku...………………………………………………………….......25

Karol Błaszczyk
Sprawozdanie z sondażowych badań stratygraficznych elewacji kościoła
w Lesznie Dolnym …………………………………………………………………………...37

Przemysław Manna
Badania Polichromii w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żabicach……………..49

dr Andrzej Legendziewicz, dr Jarosław Lewczuk
Najstarsze fazy kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bieniowie
w świetle badań architektonicznych – archeologicznych…………………………………….53

dr Andrzej Legendziewicz
Średniowieczne fortyfikacje Kożuchowa………………………...…………………………..63

Joanna Lang
Smoki, łabędzie i inne bestie……renesansowy fryz Sali Paradnej Dworu w Broniszowie.....75

Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach
województwa lubuskiego - przegląd………………………………………………………….79

ARCHEOLOGIA

prof. W. Chudziak, dr R. Kazimierczak, B. Kowalewska, J. Niegowski
Wczesno średniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Paklicko Wielkie
na ziemi lubuskiej – badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2011-2012….97

dr Jarosław Lewczuk
Sondażowe badania archeologiczne na terenie pałacu w Broniszowie, gm. Kożuchów,
pow. nowosolski, woj. lubuskie……………………………………………………...……...105

Krzysztof Socha
Twierdza Kostrzyn pełna tajemnic-komunikat z badań archeologicznych
przeprowadzonych na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą w roku 2012…………….113

REGIONALIA

Andrzej Paśniewski
Ruch budowlany w Nowej Soli na początku  XX w.-geneza, organizacja, możliwości……125

Izabela Ciesielska
Architektura pierwszej poł. XX wieku w Zielonej Górze. Przyczynek do badań nad problematyką konserwatorską……………………………………...…………………….….131

Andrzej Kirmiel
Żydzi w Zielonej Górze…………………………………………………………………..…139

dr Adam Górski
Projekt-„Inwentaryzacja cmentarzy ewangelickich na terenie obecnego województwa lubuskiego”………………………………………………………………………………….153

Wolfgang J. Bryll
UTRACONE-ODNALEZIONE. Trans lokacje lubuskich organów………………………..159

Dominik Kwaśniak
Barokowy ołtarz główny św. Judy Tadeusza w kościele pw. św. Szymona
i Judy Tadeusza w Rudnie…………………………………………….…………………….173

Alicja Duda
Modernistyczny budynek na terenie dawnej fabryki sukna położonej na wyspie parkowej
przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Żaganiu……………………………………………..181

Justyna Lubas-Wałęcka
Most podnoszony nad kanałem portowym rzeki Odra w Nowej Soli……………………....189

Katarzyna Kiełczewska
Zabytkowe piece i piecokominki w willach i kamienicach w Zielonej Górze-komunikat ....193

VARIA

Anna Dziadek
Społeczna inicjatywa na rzecz odbudowy fary w Gubinie przykładem integracji
mieszkańców po polskiej i niemieckiej stronie granicy. Realizacja projektu „Wież Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben”……………………………………..………………201

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności………………………………………………………………………………….209