A A A
Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2014 r. t.11
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2014 r. t.11
01.12.2015
Rozmiar czcionki
A A A

 

Spis treści
Barbara Bielinis- Kopeć
 Wprowadzenie  5
PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA


Andrzej Kozieł
Georg Wilhelm Neunhertz czyli Francesco Arculario. O dekoracji freskowej w kościele pielgrzymkowym w Rokitnie i jej autorze.
 9

Przemysław Manna, Błażej Skaziński
 Konserwacja rzeźby Anioła Chrzcielnego z Kołczyna, gmina Krzeszyce  25
Michał Błażejewski
Fisharmonia - instrument a zabytek  31

Stefan Nowaczyk, Maciej Płotkowiak
Ocena stanu technicznego oraz proces zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną konstrukcji  wieży kościoła pw. św. Jakuba
w Ośnie Lubuskim ........................................................................................................................................................................................39
Maciej Małachowicz
 Rozpoznanie architektoniczne katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim  51
Agnieszka Indycka
 Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2013 roku  67
Barbara Bielinis- Kopeć
Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkach na terenie województwa lubuskiego
 - wsparcie ze środków Unii Europejskiej - wybrane przykłady  73
Łukasz Lisiecki, Paweł Klak
Cyfrowa dokumentacja odkrytych reliktów i badania geofizyczne w dawnym kościele ewangelickim
 Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie  83
Maciej Prarat
Sprawozdanie z praktyk inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytków architektury studentów konserwatorstwa
 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na terenie województwa lubuskiego w latach 2010-2013  91
Anna Wrzesińska
Naukowe opracowanie antropologiczne szczątków ludzkich z krypty kościoła Św. Michała Archanioła w Sławie  97
Kamila Domagalska (zebrała)
Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego - przegląd .................................................113
ARCHEOLOGIA
Jarosław Lewczuk
Sondażowe badania wykopaliskowe w farze gubińskiej w 2009 roku  l35
Krzysztof Garbacz
Gród i zamek- przyczynek do poznania najstarszych dziejów Krosna Odrzańskiego  143

Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate
 Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie........................................................................................................................................................155
 

REGIONALIA


Wioleta Bakinowska
Rola materiałów kartograficznych w badaniu średniowiecznych miast północnego Śląska.......................................................161

Andrzej Kirmiel
Reformacja i kontrreformacja w Międzyrzeczu i na Ziemi Międzyrzeckiej……………………...……………………………173

Dominik Kwaśniak
Nowe w starym - uwagi dotyczące uzupełnień zdekompletowanych wnętrz zabytkowych świątyń………………………...…187

Katarzyna Adamek-Pujszo
 Budynek dawnego szpitala w Broniszowie - opracowanie historyczne ………………………………………………..……...195
.
Bartosz Michalak
 Beuchelt & Co. - Zielona Góra nie tylko winem słynąca ............................................................................................................201

VARIA


Zbigniew Bujkiewicz
 Z początków działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze (1950) 1953-1957...............................207.

AKTUALNOŚCI


Kamila Domagalska (zebrała)
Aktualności ............................................................................................................................................................................215

 

Galeria