A A A
Strona główna / O nas / Publikacje / Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2016 r. t. 13
Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2016 r. t. 13
30.12.2016
Rozmiar czcionki
A A A

 

Spis treści

Barbara Bielinis-Kopeć

Wprowadzenie ...........................…………………………………...5

PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA

Karol Błaszczyk

Sondażowe badania stratygraficzne pudniowej ściany szczytowej dworu w Olszyńcu .............................. 9

Paulina Celecka

Pałac w Zaborze - wyniki badań konserwatorskich z lat 2010-2015 .............................................................. 21

Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz, Katarzyna Kiełczewska

Barokowe wyposażenie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli.

Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu w latach 1999-2012 ................................... 27

Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński

Wyniki prac antropologicznych w krypcie kcioła pw. Wniebowzięcia NMP w Leśniowie Wielkim ............ 43

Kamila Domagalska (zebrała)

Wybrane badania i realizacje prac konserwatorskich w zabytkach województwa lubuskiego - przegląd ................... 61

ARCHEOLOGIA

Arkadiusz Michalak

Aktualny stan badań nad uzbrojeniem późnredniowiecznym z terenu pogranicza Śląska, Wielkopolski,

Brandenburgii i Łużyc. Źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane ......................................... 71

Jarosław Lewczuk

Badania wykopaliskowe w obrębie bastei przy ul. Obywatelskiej w Kożuchowie,

gm. loco, pow. nowosolski, woj. lubuskie ........................................................ 87

Marlena Magda-Nawrocka, Julia Orlicka-Jasnoch

Znaleziska skarbów z południowej części wojedztwa lubuskiego.

Nowe nabytki Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza .................................. 103

REGIONALIA

Barbara Bielinis- Kopeć

Rezydencje na terenie Dolnych Łużyc po polskiej stronie granicy - problematyka ochrony zabytków .......…111

Katarzyna Adamek-Pujszo

Pałac w Zaborze, gm. loco, pow. zielonogórski - dzieje obiektu i jego architektura ………………121

Michał Pszczółkowski, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Agata Popek

Motywy antyczne w architekturze Zielonej Góry XIX i I połowy XX wieku ………………………..143

Dominik Kwaśniak

Architektura gotyckich kościołów wiejskich pomiędzy Odrą a Bobrem ………………………….155


 

Marceli Tureczek

Zaginiony średniowieczny dzwon z Lubina w powiecie sulęcskim odnaleziony w zbiorach Glockenmuseum w Apoldzie (Turyngia). Dzwony jako aspekt prawnomiędzynarodowej problematyki ochrony zabytków ……………...163

Marceli Tureczek

Późnośredniowieczne dzwony na terenie powiatu słubickiego. Stan zachowania i wybrane problemy

konserwatorskie (nie)znanych zabytków ludwisarstwa …………………………...171

Andrzej Kirmiel

Żydzi w Bledzewie …………………………………………..185

AKTUALNOŚCI

Kamila Domagalska (zebrała)

Aktualności ……………………………….197

 

Publikacja w wersji cyfrowej

Pobierz plik z publikacją `lmk2016`


Galeria