Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Aleje z terenu powiatu żagańskiego w wojewódzkiej ewidencji zabytków

69 alei z terenu powiatu żagańskiego zostały włączonych 22 sierpnia 2022 r. do wojewódzkiej ewidencji zabytków. W skład alei wchodzą wiekowe dęby, lipy, klony, jabłonie, kasztany, jesiony i wiązy. Są one wyjątkowym i cennym elementem krajobrazu kulturowego. Aleje drzew sadzono już w XVIII i XIX w. wzdłuż ulic w miastach oraz dróg, szlaków kolejowych, dróg wodnych i kanałów melioracyjnych. Na terenie Polski północnej i zachodniej masowe nasadzenia prowadzano na podstawie pruskich edyktów królewskich m.in. z 1731 i 1797 r, które nakazywały sadzenie drzew i chroniły już rosnące egzemplarze. Do dziś aleje odgrywają ważną rolę, m.in. chronią podróżnych przed słońcem, deszczem, wiatrem i śniegiem. Organizują przestrzeń, wprowadzając ład i orientację – wskazują kierunki podróży, wyznaczają korytarze komunikacyjne, łączą układy przestrzenne, np. dwór ze wsią, czy poszczególne miejscowości. Wiekowe drzewa przydrożne mają wartość historyczną, są świadkami rozwoju szlaków komunikacyjnych. Starannie wkomponowane w pejzaż są jego ozdobą. Z tego tez względu Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków systematycznie włącza je do ewidencji zabytków.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content