Zabytek miesiąca
Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się...
Zobacz zabytki miesiąca: maj | kwiecień | marzec | październik
Kosierz, park pałacowy
Park pałacowy usytuowany w centralnej części wsi Kosierz (niem....
Bogaczów, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski - pałac
Renesansowa siedziba szlachecka została w XVII w. przebudowana w duchu baroku. Dalsze zmiany zaszły...
Kradzież barokowego dzwonu z Przeborowa
W dniach 30/31.12.2020 r. z dzwonnicy zlokalizowanej przy kościele w Przeborowie, pow. strzelecko-drezdenecki, ...
Policja odzyskała siedemnastowieczną misę chrzcielną
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która...

21

kwiecień

2021

W dniu 21 kwietnia 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje  konferencje on-line pt. "Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i  praktyka", która w całości...