A A A
Zabytek miesiąca
Zbudowany w XV w., został w następnym stuleciu powiększony o zakrystię i kruchtę, a w XVIII w. przekształcono okna. Gotycka świątynie jest orientowana,...
Zobacz zabytki miesiąca: styczeń | listopad | lipiec | czerwiec
Świebodzin - miasto
Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną...
Brody, pow. żarski - oficyny
Oficyny usytuowane obrzeżnie przy dłuższych bokach dziedzińca, ukształtowane zostały identycznie....
Rzeźba św. Sebastiana z pentaptyku Matki Bożej, św. Augustyna i św. Andrzeja
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości...
Późnogotycka misa chrzcielna uratowana ze składnicy złomu w Żaganiu
W 2 poł. XX w.  z kościołów  na terenach obecnego województwa lubuskiego zaginęło...