A A A
Zabytek miesiąca
Budynek pałacu zlokalizowany w południowej części miejscowości wraz z założeniem fol­warcznym oraz parkiem. Obiekt zwrócony jest elewacją...
Zobacz zabytki miesiąca: maj | kwiecień | marzec | styczeń
Bytom Odrzański - miasto
Wśród zabytkowych zespołów urbanistycznych w...
Ochla, gm. Zielona Góra, pow. zielonogórski - dwór
Barokowa rezydencja, powstała w latach 1684–1687 staraniem Otto Fryderyka von Unrugha. Wielokrotne...
Patena przynależąca do kielicha mszalnego z 1615 r.
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi...
Odzyskanie rokokowej kraty balkonu pałacu w Bojadłach 
W dniu 8 maja 2023 r. Fundacja Pałac Bojadła poinformowała Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora...