A A A
Zabytek miesiąca
Powstały w ostatniej ćwierci XIII w., został w XVI w. powiększony o wieżę, a w XVII i XVIII w. o zakrystię, kruchtę i mauzoleum. W XVIII w. przekształcono...
Zobacz zabytki miesiąca: marzec | styczeń | listopad | lipiec
Krążkowo, gm. Sława, pow. wschowski - pałac
Wzniesiony w kon.  XIX w., eklektyczny,  z przewagą...
Gubin, pow. krośnieński - miasto
U progu XIII w. Gubin był znaczącym skupiskiem osadniczym o charakterze rzemieślniczo-handlowym, co...
Rzeźba św. Jerzego z pentaptyku Matki Bożej, św. Augustyna i św. Andrzeja
Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół  parafialny pw. św. Michała Archanioła w miejscowości...
Odnalezienie zaginionej gotyckiej Piety
Po wielu latach odnaleziona została gotycka Pietà należąca do wyposażenia kościoła parafialnego...