Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Organizacja

Organizacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.Zasięg terytorialny obejmuje obszar województwa lubuskiego, a siedzibą urzędu jest miasto Zielona Góra.

Urząd wykonuje swoje zadania na terenie woj. lubuskiego przy pomocy Delegatury z siedzibą w Gorzowie Wlkp., którą powołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Delegatura realizuje zadania związane z ochroną zabytków na terenie powiatów: gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego, słubickiego, strzelecko – drezdeneckiego, sulęcińskiego i międzyrzeckiego. Delegaturą kieruje Kierownik, który działa z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. W skład urzędu wchodzą następujące wydziały i stanowiska:

 • Wojewódzki Konserwator Zabytków;
 • Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • Wydział Budżetu, Finansów i Administracji;
 • Wydział Inspekcji Zabytków Nieruchomych;
 • Wydział Inspekcji Zabytków Ruchomych;
 • Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
 • Stanowisko ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
 • Stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
 • Stanowisko ds. prawnych;
 • Stanowisko ds. informatyki.

2. W skład Wydziału Budżetu, Finansów i Administracji Urzędu wchodzą:

 • Stanowisko Głównego Księgowego;
 • Stanowisko specjalisty ds. kadr;
 • Stanowisko pracownika księgowości;
 • Stanowisko ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej;
 • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.

3. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
 • Stanowisko ds. zabytków techniki;
 • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy.


4. W skład Wydziału Inspekcji Zabytków Ruchomych wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
 • Stanowisko ds. wywozu zabytków za granicę.


5. W skład Wydziału Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków wchodzą:

 • Kierownik wydziału;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony zabytków.


6. W skład Delegatury wchodzą następujące stanowiska:

 • Kierownik Delegatury;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków nieruchomych;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji zabytków ruchomych;
 • Stanowisko ds. inspekcji zabytków archeologicznych;
 • Stanowisko ds. rejestru zabytków, dokumentacji zabytków i archiwum;
 • Stanowisko ds. zabytkowych założeń parkowych, alei i cmentarzy;
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu;
 • Stanowisko kierowcy samochodu osobowego.

Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

Pobierz plik

Zobacz także

Rokitno – bazylika mniejsza pw. Matki Bożej Rokitniańskiej

Kościół w Rokitnie należy do wybitnych przykładów sakralnej architektury doby baroku w Polsce. Najstarsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1378

Żagań, powiat żagański – Kaplica Grobu Bożego (ul. Księżnej Żaganny 16)

Położona obok kościoła Nawiedzenia NMP, jest repliką kaplicy w Görlitz, wzorowanej na grobie Chrystusa w Jerozolimie. Powstała w 1598 z

Żagań, pow. żagański – szpital św. Doroty (ul. Żelazna)

Wraz z przebudową kościoła Świętego Krzyża, z fundacji księżnej Doroty powstał okazały szpital, zaprojektowany przez Schatzberga. Inwestycją, realizowaną w latach

Skip to content