Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Badania architektoniczne ratusza

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przy elewacjach  renesansowego ratusza w Lubsku dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przeprowadził badania architektoniczne zabytku. Potwierdziły one renesansową genezę ratusza, który wzniesiony został w latach 1580-82 przez włoskiego budowniczego Antonio Albertiego. Badacz określił  też pozostałe fazy budowy: faza II ( barok- XVIII w?), faza III a ( lata 1847-1880 przebudowa neobarokowa), faza IIIb ( ok. 1930 r.) i faza IV ( remonty powojenne w 1959 i 1975 r).

W ostatniej z tych faz elewacje budynku przykryte zostały  płytami cementowo-wapiennymi z grubym kruszywem, które na kolejne lata przesłoniły je. Przystępując do remontu elewacji trudno było ocenić stan murów i ewentualnych pozostałości wcześniejszych tynków, brakowało też wiedzy o ich stanie zachowania i wystroju architektoniczny m elewacji.  Uzgodniono z urzędem konserwatorskim, że płyty które zostały na nich wtórnie zamontowane – zostaną usuniętę.

Celem badań było wskazanie wytycznych do remontu elewacji na podstawie zachowanych reliktów, po dokonaniu analizy stylistycznej budowli oraz innych obiektów renesansowej architektury municypalnej a terenu Śląska oraz Łużyc.  Wyniki badań zostaną opublikowane w najbliższym numerze Lubuskich Materiałów Konserwatorskich zaś wnioski z nich płynące, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, stanowią wskazówki do dalszych prac przy ratuszu, mających na celu przywrócenie kolorystyki i detalu architektonicznego budowli z renesansowej fazy jego przekształceń.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content