Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Barokowa lampa wieczna

Prawdopodobnie w 1977 r., w niewyjaśnionych okolicznościach z kościoła na terenie powiatu nowosolskiego skradziono barokową lampę wieczną.

Wieczna lampa wykonana prawdopodobnie z blachy srebrnej lub srebrzonej. Lampa złożona z ażurowego, dwusegmentowego, gruszkowego korpusu podwieszonego na trzech łańcuszkach przymocowanych do kółek umieszczonych nad trzema główkami puttów o wysokich fryzurach. Ażurowe partie korpusu złożone z motywów kwiatów i wici roślinnych, natomiast partie przewężeń korpusu – gładkie.   Koronka wokół górnego otworu korpusu w formie ażurowych, dołem półkolistych, szerokich, silnie unerwionych liści o wklęsło-wypukłej górnej krawędzi. Kopułka kolista, niezbyt wysoka, o wklęsło-wypukłej krawędzi. Warsztat śląski, barok, XVII/ XVIII w.
Wieczna lampa jest objęta ochroną prawną ze względu na wpis do Księgi B rejestru zabytków pod numerem 100 poz.  55, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13.10.1973 r.
 
Skradziony zabytek figuruje w Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z prawem (nr karty: 10604) prowadzonym przez  Narodowy Instytut Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów (dawny  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) w  Warszawie.  Wykaz ten  jest  dostępny w  internecie pod  adresem: https://www.skradzionezabytki.pl/.
 

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content