Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Berła sztyletowe kultury unietyckiej przekazane do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza

W grudniu 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przekazało Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków berła sztyletowe kultury unietyckiej (2300 – 1600 p.n.e.). Zabytki zostały odkryte na terenie miejscowości Markosice gm. Gubin pow. krośnieński w 2010 r. w bliżej nieokreślonych okolicznościach i przekazane do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w celu ich naukowego zbadania, a następnie oddane Stowarzyszeniu w celach wystawienniczych. Berła reprezentują bardzo rzadko występujący na terenach Polski typ brandenburski, który charakteryzuje się rękojeścią wykonaną z metalu. Zabytki zachowały się w dość dobrym stanie, jednak wymagają konserwacji. Berła sztyletowe są jednym z najbardziej charakterystycznych wytworów kultury materialnej wczesnej epoki brązu. Ich dokładna funkcja pozostaje nieznana i jest tematem licznych debat. Z uwagi na swoją konstrukcję należy jednak założyć, że miały one raczej charakter ceremonialny, związany z systemem wodzostwa, aniżeli praktyczny. Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków artefakty zostały przekazane do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, gdzie zostaną poddane badaniom traseologicznym oraz niezbędnej konserwacji. Szczególne podziękowania należą się członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, którzy dotychczas sprawowali pieczę nad tymi niezwykle cennymi zabytkami, a także aktywnie działają na rzecz popularyzacji dziedzictwa Gubina i jego najbliższych okolic.

Zobacz również

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji w krajobrazie przygranicznym

W dniu 26.04.2024 r. w Dreźnie odbyło się kolejne spotkanie, założonej w 2014 r., polsko-niemieckiej grupy ekspertów ds. zabytkowych rezydencji

Table of Contents

Skip to content