Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Branitz – otwarcie wystawy

W dniu 9 maja 2014 r. w pałacu Branitz otwarto wystawę pt. „Czasy Wolnych Panów! Szlachta na Dolnych Łużycach”, którą zorganizował Europejski Związek Parków Łużyckich. Wystawa zawiera eksponaty ukazujące wielowymiarowy obraz szlachty na Dolnych Łużycach, które położone są na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie przez wielki krzyżowały się wpływy różnych kultur. Po stronie polskiej znajdują się one na terenie województwa lubuskiego, zaś po stronie niemieckiej – landu Brandenburgia.
W posiadaniu znamienitych rodów von Pueckler-Muskau czy von Bruehl znajdowały się ogromne majątki w Mużakowie, Branitz, Forst i Brodach. Rody te posiadały władzę i olbrzymie wpływy. Ponieważ brakowało na tym terenie znaczących ośrodków miejskich, to w pierwszym rzędzie właśnie szlachta, na postawie uzyskanych od możnowładców suwerennych praw, wywierała decydujący wpływ na Dolne Łużyce od średniowiecza aż po XIX wiek. Wykształciły się na tym terenie państwa stanowe, które wyróżniały się swą wielkością na tle posiadłości szlacheckich, min. Trzebiel-Żary, Forst-Brody czy Gębice. Założenia rezydencjonalne dawnych państw stanowych do dnia dzisiejszego w decydujący sposób kształtują pejzaż tych ziem.
W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Pan Maciej Szykuła Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Ryszard Kowalczuk Wójt Gminy Brody oraz dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która jest również współautorką towarzyszącej wystawie publikacji, w której zamieszczono artykuł poświęcony dworom i zamkom na terenie polskich Dolnych Łużyc.
Wystawę można zwiedzać do 31 października 2014 roku.

 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content