Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Branitz – warsztaty ogrodniczo-pielęgnacyjne

W  ramach polsko-niemieckiego projektu, realizowanego przy   udziale miast partnerskich Cottbus i  Zielonej Góry, w  dniach od  30 do  31 marca 2012  r. odbyły  się warsztaty ogrodniczo-pielęgnacyjne, połączone ze  zwiedzaniem pięknego i  okazałego XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w  miejscowości Branitz, założonego na  obrzeżach miasta Cottbus. Parki krajobrazowe w  Branitz i  Brodach oraz  wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO park Mużakowski, wchodzą w  skład Europejskiego Związku Parków Łużyc „Od  hrabiego Brühla po  księcia Pücklera”. 


W warsztatach wzięli udział również pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytkóww Zielonej Górze, Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych uczestnicy zwiedzili wnętrza pałacu książęcego, a  następnie udali się na  spacer po  parku. Park w   Branitz, podobnie jak  park Mużakowski (położony po  dwóch stronach Nysy Łużyckiej – w  Łęknicy i  Bad Muskau), są  dziełem tego  samego właściciela – księcia Hermanna von  Pückler-Muskau (1785-1871), znakomitego znawcy sztuki ogrodowej, nazywanego łużyckim księciem ogrodów. Słynął on  z  zamiłowania do  podróży i  wyrafinowanych upodobań  kulinarnych. Jego  fascynacja sztuką i  kulturą orientalną, znalazły swoje  odzwierciedlenie w  kompozycji przestrzenno-architektonicznej parku oraz  w  aranżacji niektórych wnętrz pałacu w  Branitz. Szczególnie oryginalnymi i  nowatorskimi budowlami w  parku są  dwie ziemne piramidy. W  jednej z  piramid, usypanej na  środku największego stawu parkowego, spoczywa  książę Hermanna von  Pückler-Muskau. 
 

Warsztaty polegały na porządkowaniu części zabytkowego parku w Branitz i  jego  upiększaniem nowymi nasadzeniami krzewów ozdobnych. Praktyczne zajęcia dały uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń w  zakresie pielęgnacji zabytkowych parków oraz  były okazją do  wcielenia się w  role „nadwornych ogrodników”. Dzięki czemu, zrozumieli, że  projektowanie parków, jak  i  dbanie o  nie, jest  sztuką, która  wymaga wiedzy, umiejętności, wyobraźni i  podejścia z  pasją. Uwieńczeniem  pobytu i  udziału w  projekcie był  wspólny obiad w  „Szopie Pücklera” na  terenie zespołu rezydencjonalnego.  

 

 

 

 


 

Zobacz również

Komplet sześciu barokowych świeczników ołtarzowych

Miejsce kradzieży/ zaginięcia: kościół fil. pw. św. Klemensa w miejscowości Borów Polski, gm. Nowe Miasteczko, pow. nowosolski, woj. lubuskie Autor

Skarb ze Szprotawy wśród 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023 r.!

Kwartalnik „Archeologia Żywa” ogłosił niedawno wyniki plebiscytu 10 najważniejszych odkryć polskiej archeologii 2023. Archeologiczne Sensacje 2023. Niezmiernie miło jest nam

Konkurs „Zabytek Zadbany” edycja 2024

Trwa kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”.  Jest to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego

Skip to content