Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Brody – III seminarium parkowe

W  dniach 16-17  marca 2012  r. już  po  raz trzeci odbyło się polsko-niemieckie seminarium parkowe w  Brodach  w  powiecie żarskim. W seminarium wzięło udział około 200 ochotników z  Polski i  Niemiec. Była to  kontynuacja prac jakie  przeprowadzono w  2009 i  2010 roku, w  oparciu o  program prac opracowany przez  Pana  C.  Wecke. Głównym celem niniejszego seminarium było  odtworzenie zatartych już  dziś osi widokowych parku. W  trakcie tego  przedsięwzięcia uczestnicy podzieleni tradycyjnie na  grupy robocze pracowali przy  wsparciu fachowego kierownictwa w  obrębie m.in.  oranżerii, przejścia z  parku głównego w  kierunku zacisza Krystyny, otwarcia osi widokowej na  jezioro od  strony dawnej herbaciarni. Ponadto uzupełnieniem powyższych prac były  badania archeologiczne historycznych ścieżek oraz  pomiary stanu zdrowotnego kilku  drzew przy  pomocy tomografu akustycznego. Korzyścią z  organizacji tego  rodzaju seminarium jest  z  pewnością poprawa stanu zachowania zabytkowego parku, a  także  przekazanie jego  uczestnikom wiedzy  z  zakresu ochrony, jak  i  pielęgnacji tego  typu założeń parkowych. W  Seminarium uczestniczyli również przedstawiciele rodziny Brühl –  dawnych właścicieli majątku w  Brodach. W  piątkowy wieczór po  pracy w  parku, uczestnicy Seminarium mogli wysłuchać wystąpień dotyczących historii rodziny Brühl i  założenia pałacowo-parkowego w  Brodach, a  także koncertu muzyki barokowej.
 

Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Gminy Brody.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków w Świebodzinie

Starosta Świebodziński ogłosił nabór na samodzielne stanowisko – Powiatowego Konserwatora Zabytków. Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/powiatowy-konserwator-zabytkow3 Termin składania aplikacji:

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

W dniu 24.05.2024 r. w zamku w Kożuchowie odbyła się sesja naukowa Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości. Konferencję otworzył

Szkolenie lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich

Zakończyliśmy właśnie kolejne z cyklicznych szkoleń lubuskich i brandenburskich służb konserwatorskich, które odbyło się w Słońsku i Ośnie Lubuskim. Zaprezentowaliśmy

Table of Contents

Skip to content