Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kożuchów – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

KOMUNIKAT NR 2

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI,
ADAPTACJI I EKSPOZYCJI ”
w dniach 28-30 kwietnia 2010 roku na zamku w Kożuchowie

 

Organizatorzy:

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
2. Gmina Kożuchów
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
4. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
5. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów
7. Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK”
8. Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Przy współudziale:
Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Komitet naukowy:
prof. Maria Brykowska
dr hab. Inż. Bogusław Szmygin, prof.PL
dr inż. arch. Marcin Gawlicki
dr hab. arch Piotr Molski
dr arch. Maria Ludwika Lewicka
dr Stanisław Kowalski
dr arch. Grzegorz Bukal

Komitet organizacyjny:

Barbara Bielinis – Kopeć – przewodnicząca
Cezary Głuszek
Andrzej Ogrodnik
Wojciech Eckert
Zdzisław Szukiełowicz
Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja problematyki obwarowań miejskich – w kontekście ich ochrony, konserwacji, adaptacji oraz ekspozycji w sylwecie miasta. Wpisuje się ona w szeroko omawiane w ostatnich latach zagadnienia związane z zabytkami architektury obronnej, podjęte przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Stanowi tym samym kontynuację ogólnopolskich konferencji pt. „Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji” (Janowiec 2005 r.), „Zabytki architektury obronnej – teoria a praktyka” (Działdowo 2007 r.), „Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji” ( Gubin 2008 r.), „Zamki, grody i ruiny” (Ciechanowiec 2009 r.). Konferencja adresowana jest m.in. do pracowników urzędów konserwatorskich, architektów, naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób zainteresowanych architekturą obronną.

Termin i miejsce konferencji:

Miejscem konferencji będzie Kożuchów, średniowieczne miasto o zachowanym rozplanowaniu, z gotyckim kościołem farnym, architekturą mieszczańską i systemem obronnym, który reprezentuje podwójny pierścień obwarowań z XIV i XV w. oraz zamek z XIV w.
Konferencja odbędzie się w zamku w Kożuchowie w dniach 28 – 30 kwietnia 2010 r.

Główne obszary problemowe konferencji:
• Obwarowania miast w rewitalizacji zurbanizowanego środowiska kulturowego.
• Współczesne aspekty kulturowe adaptacji i ekspozycji reliktów fortyfikacji.
• Zakres przekształceń i granice dopuszczalnej ingerencji w historyczne struktury miejskich systemów obronnych i ich bezpośredniego otoczenia.
• Aspekty techniczne związane z realizacją prac konserwatorskich.

Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
e-mail: tpzk.stowarzyszenie@op.pl
telefon/faks: 068- 355-22-58

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300 zł. Opłata obejmuje wyżywienie ( obiady i kolacje), materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących (planowane zwiedzanie zabytków Kożuchowa i Żagania)
Organizatorzy nie pokrywają  kosztów noclegów ani dojazdu.

Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
72967300070000001115200001

z podaniem tytułu wpłaty – oplata za udział w konferencji: „OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I EKSPOZYCJI ” Kożuchów 2010

Terminarz:
     
–   Przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji     do 30 stycznia 2010 r.

–   Wniesienie opłaty za udział w konferencji     do 15 marca 2010 r.

–   Rozesłanie zaproszeń wraz z programem konferencji     do   29   marca 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również

Architektoniczne Spotkania z Zabytkami

Zapraszamy na Architektoniczne Spotkanie z Zabytkami! Spotkanie rozpocznie się w dniu 5.06.2024 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali 205

Sesja naukowa „Architektura i sztuka Kożuchowa w przeszłości”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej oraz Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zapraszają na sesję naukową ARCHITEKTURA I SZTUKA KOŻUCHOWA W  PRZESZŁOŚCI

Żary – konferencja podsumowująca „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach sakralnych powiatu żarskiego

Muzeum PograniczaŚląsko – Łużyckiego w Żarach zaprasza na konferencję podsumowującą zadanie „Wydanie publikacji dokumentującej badanie strat wojennych w wybranych obiektach

Table of Contents

Skip to content