Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Glinik – badania archeologiczne

W bieżącym roku zainicjowano badania archeologiczne na grodzisku w Gliniku, gm. Deszczno. Informacje na temat stanowiska pochodzą jeszcze z niemieckich źródeł archiwalnych, co zostało potwierdzone przez badania sondażowe przeprowadzone w 1988 r. przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Grodzisko, znane w niemieckich źródłach jako „Reuberberg” (Zbójecka Góra), funkcjonowało w okresie wczesnego średniowiecza i jest w sąsiedztwie grodu w Santoku, jedynym tego typu obiektem, pochodzącym z okresu plemiennego.
Zainteresowania archeologów poznańskich i gorzowskich grodziskiem w Gliniku spotkały się przychylnością Wójta Gminy Deszczno, który finansuje tegoroczne badania. Mają one na celu rozpoznanie wewnętrznej części wału wraz z przyległym terenem majdanu oraz uściślenie chronologii stanowiska i jego charakteru. W wykopie sondażowym, założonym po stronie południowo-zachodniej grodziska odkryto ślady wałów obronnych grodu oraz przedmioty, pochodzące z IX w. Inne znalezisko – w postaci grocika krzemiennego świadczy o znacznie wcześniejszym osadnictwie na terenie pagórków kemowych, usytuowanych wśród bagien, sięgającym młodszej epoki kamienia – neolitu. Kierownikiem zespołu prowadzącego badania, przy współpracy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., jest dr Kinga Zamelska-Monczak z ramienia Oddziału Poznańskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content