Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gościkowo-Paradyż – II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu gł.

Trwa II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy barokowym ołtarzu głównym z  kościoła pw. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim opactwie w Gościkowie – Paradyżu.
Monumentalny ołtarz główny datowany jest na lata 1736-1739. Kilkunastometrowej wysokości, wielokondygnacyjna nastawa wyszła spod dłuta Johanna Caspara Hennevogel z Neuzelle oraz jego synów, Johanna Wilhelma oraz Christopha. Ołtarz ozdobiły płótna jednego z najwybitniejszych twórców śląskiego baroku, Felixa Antona Schefflera.
Obecnie prowadzone prace są kontynuacją zrealizowanego w roku 2011 I etapu i obejmują dalsze działania w dolnej i środkowej części nastawy. Przeprowadzone na etapie wstępnym badania konserwatorskie pozwoliły na ustalenie pierwotnej kolorystyki ołtarza oraz odczytanie koncepcji artystycznej obejmującej całe wnętrze kościoła, cechującej się doskonałym zharmonizowaniem i kompozycyjną spójnością wszystkich elementów wystroju i wyposażenia wnętrza. Ponadto ustalono chronologię i zasięg dokonanych w przeszłości, licznych zmian i zabiegów „renowacyjnych”, które miały miejsce w latach 1854, 1887, 1927, 1928, 1966-1968 oraz 2002-2003 i polegały głównie na pokrywaniu elementów ołtarza kolejnymi warstwami przemalowań. Już w roku 1887 nadano ołtarzowi kolorystykę w odcieniach zieleni, zaś w roku 1928 nastawę pokryto marmoryzacją w intensywnych barwach czerwieni i błękitów. Radykalne zmiany nastąpiły także w wyniku prac przeprowadzonych w 1966 roku, kiedy przemalowano białą i szarą farbą olejną elementy architektoniczne. Doprowadziło to do zatarcia, zniekształcenia i zubożenia pierwotnej, bogatej formy ołtarza, wpływając niekorzystnie na obiekt oraz przestrzeń prezbiterium i całego wnętrza kościoła. Obecnie zespół konserwatorów wydobywa spod grubych warstw późniejszych przemalowań kolejne fragmenty oryginalnej kolorystyki retabulum.  
 
Prace konserwatorskie przy ołtarzu są dotowane z budżetu państwa oraz przez  Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury z funduszy Komisarza ds. Kultury i Mediów Republiki Federalnej Niemiec”.

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content