Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Gościm – prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele

W  prezbiterium kościoła filialnego pw.  Niepokalanego Poczęcia  NMP w  Gościmiu prowadzone są  prace konserwatorskie i  restauratorskie przy  wyprawach tynkarskich oraz  wystroju malarskim. Kościół został wzniesiony w  miejscu wcześniejszej budowli sakralnej w  1898  roku w  stylu neoromańskim. Świątynia w  wyniku powojennych remontów, zwłaszcza podczas modernizacji z  lat 80.  XX  wieku, utraciła swój  oryginalny wystrój malarski. Prace w  obrębie prezbiterium poprzedziły badania konserwatorskie na  obecność oryginalnych tynków oraz  mono/polichromii. W  wyniku badań ustalono oryginalną kolorystykę wraz  z  powtarzalnymi motywami, w  tym  – kilkoma rodzajami fryzów, elementami floralnymi, wicią roślinną oraz  złoceniami ceramicznych żeber sklepiennych. Należy zaznaczyć, iż  rozpoznany w  trakcie badań wystrój świątyni, stawia kościół filialny w  Gościmiu obok najbardziej prestiżowych tego  typu realizacji w  regionie, tj.  kościoła parafialnego pw.  Przemienienia Pańskiego w  Drezdenku i  kościoła parafialnego pw.  Podwyższenia Krzyża w  Gorzowie. W  trakcie prowadzonych prac usunięto wtórne przemalowania i  zarazem odtworzono za  pomocą przygotowanych szablonów oryginalne dekoracje oraz  utrwalono i  uzupełniono złocenia. Tym  samym przywrócono w  znacznej mierze oryginalny wystrój prezbiterium kościoła. Kolejnym etapem będzie  odtworzenie malowideł w  dolnej partii ścian. Prace w  kościele filialnym w  Gościmiu były  prowadzone ze  środków własnych Parafii oraz  z  dotacji Gminy Drezdenko. Kontynuacja prac uzależniona jest  od  pozyskania dalszych środków finansowych.  
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content