Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym fary w Szprotawie

 Trwają prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.
W roku 2017 wykonano pełną konserwację i restaurację barokowych rzeźb świętych Piotra i Pawła oraz Grupy Ukrzyżowania.
Obecnie konserwacji jest poddawany obraz z przedstawieniem Wieczerzy w Emmaus, który jest częścią drugiego etapu prac przy ołtarzu. Po pierwszych bardzo pracochłonnych zabiegach przy odwrociu obrazu, z którego trzeba było usunąć dyktę (na którą było trwale przyklejone podobrazie płócienne) oraz farbę olejną z licznymi łatami, konserwatorzy przeszli do usuwania warstw wtórnych z lica obrazu. Prace te okazały się również bardzo trudne. Lico obrazu było pokryte warstwami przemalowań z farb temperowych i olejnych, jak również posiadało liczne kity. Obecnie z lica usunięto wszystkie wtórne warstwy, spod których ukazało się bardzo zniszczone lico obrazu, Stopień zniszczenia oraz pierwotną formę obrazu ukazuje fotografia lica po usunięciu wszystkich warstw wtórnych.
Na fotografii przed konserwacją widoczne jest przedstawienie całkowicie zniekształcone przez niefachowe przemalowania i naprawy.
 
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content