Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jezioro Niesłysz – sensacyjne wyniki badań

Po  zakończeniu terenowych badań archeologicznych (podwodnych i  lądowych) prowadzonych latem br.  na  stanowisku archeologicznym –  grodzisku na  wyspie na  jeziorze Niesłysz przez  zespól archeologów z  Instytutu Archeologii Uniwersytetu M.Kopernika w  Toruniu, pod  kierownictwem prof.  W.Chudziaka i  dr.  R.Kazimierczaka z  końcem października br.  przedłożone zostało  opracowanie tych  badań wzbogacone o  wyniki analizy dendrochronologicznej. Stanowisko na  jeziorze Niesłysz  było  przedmiotem zainteresowań zespołu archeologów w  czasie dwóch  sezonów badawczych w  latach 2009-2010. Zespół osadniczy usytuowany w  centralnej części ziemi lubuskiej wpisał  się w  realizowane przez  ten  zespół  badania obejmujące „Wczesnośredniowieczne miejsca kultu przy  śródlądowych akwenach jeziornych na  Pomorzu Środkowym”. Stanowisko na  jeziorze Niesłysz wykazało wiele  podobieństw strukturalnych do  miejsc centralnych z  dorzecza Regi i  Parsęty. Jednak największym odkryciem dokonanym w  trakcie tych  badań było  ustalenie datowania osłoniętych reliktów mostu prowadzącego na  wyspę, którego  pierwsza faza budowy przypada na  lata 40.  IX  wieku, zaś  druga na  lata 80.  IX  w. Tym  samym możemy przyjąć, że  jest  to  najstarszy z  odkrytych w  ostatnich latach mostów tego  typu w  Polsce. Relacja z  badań zamieszczona zostanie w  roczniku Lubuskie Materiały Konserwatorskie.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content