Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Jezioro Paklicko – badania archeologiczne

Zakończyły się badania terenowe na  stanowisku archeologicznym na  jeziorze Paklicko Wielkie koło  Nowego Dworku, które  były  współfinansowane przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Archeolodzy z  Uniwersytetu M.  Kopernika w  Toruniu pod  kierunkiem prof.  W.  Chudziaka i  dr.  R. Kaźmierczaka ponownie dokonali cennych odkryć w  naszym regionie. Wśród nich prawdziwą niespodziankę stanowi sztuczna wyspa, powstała na  wypłyconej części akwenu, oddalonej od  brzegu jeziora około  120  metrów. W  jej  obrębie, na  powierzchni około  kilkunastu arów, skonstruowano ruszt z  drewna dębowego i  sosnowego, sukcesywnie nadbudowywany w  miarę podnoszenia się poziomu lustra wody. Na  wyspie odkryto liczne przedmioty zabytkowe, przede  wszystkim fragmenty naczyń ceramicznych i  kości zwierzęce. Jest  to  jedyna znana na  terenie Polski tzw.  osada rusztowa z  okresu wczesnego średniowiecza. Wyspa połączona była  z  lądem drewnianym mostem, który  miał co  najmniej 80  m długości i  3  m szerokości. Jest on  nieco krótszy od  mostu odkrytego przez  toruńskich archeologów na  jeziorze Niesłysz (uznawanego za  najstarszy most na  terenie naszego kraju, datowany na  lata 40.  IX  w.), ale jest on w  ich ocenie jednym z  najbardziej kompletnych i  najlepiej zachowanych mostów na  terenie całej  Słowiańszczyzny. Zarówno most jak  i  konstrukcję wyspy można datować wstępnie na  VIII/IX -X  w. Warto podkreślić, iż  już  na  podstawie wstępnych wyników badań można mówić, o  kolejnym ważnym odkryciu archeologicznym w  naszym województwie. Późną jesienią, podobnie jak  miało to  miejsce przed  dwoma laty, planowana jest  sesja naukowa w  Świebodzinie, podczas której  prof.  W.  Chudziak przybliży wyniki przeprowadzonych badań oraz  omówi ich  znaczenie dla  polskiej archeologii.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content