Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kołczyn – konserwacja anioła chrzcielnego

Zakończono prace konserwatorskie i  restauratorskie przy  drewniej, polichromowanej rzeźbie anioła chrzcielnego z  kościoła parafialnego w  Kołczynie. W  ramach prac oczyszczono figurę, zdjęto wtórne przemalowania, uzupełniono ubytki drewna, uzupełniono polichromie metodą punktowania, a  także  zrekonstruowano złocenia, których  relikty zachowały  się  na  lamówkach tuniki i  na  przewiązaniu w  pasie. W  następnej kolejności zrekonstruowano skrzydła i  stopę. Skrzydła posrebrzono, kierując  się śladami srebrzeń u  nasady skrzydeł w  tułowiu. Prace konserwatorskie przy  zabytku zostały przeprowadzone ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i  Parafii.
Rzeźby aniołów chrzcielnych były  charakterystycznym elementem wystroju kościołów protestanckich. Zazwyczaj figury aniołów chrzcielnych były  mocowane u  powały stropu ponad  chrzcielnicą. Do  dzisiejszych czasów w  regionie zachowały  się tylko  nieliczne tego  typu  zabytki. Należą do  nich  m.in.  anioły wykonane przez  snycerza Heinricha Bernharda Hattenkerella z  Morynia na  Pomorzu Zachodnim.
Anioł chrzcielny z  kościoła w  Kołczynie datowany jest  na  1  połowę XVIII  wieku. Obiekt został wykonany w  drewnie lipowym. Postać ukazana jest   w  sposób hieratyczny. W  lewej ręce figury umieszczone było  pierwotnie naczynie na  wodę święconą. Postać odziana jest  w  białą suknię zdobioną drobnymi ornamentami floralnymi. Na  suknię narzucono tunikę w  kolorze niebieskim. Lamówka tuniki i  przewiązanie w  pasie zostały wyzłocone. Rzeźba została wykonana przez  lokalny warsztat snycerski.         
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content