Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kiełpin, dwór – remont dachu i elewacji.

W latach 2020 – 2021 zrealizowano remont konserwatorski dworu w Kiełpinie, który pozwolił na wyeksponowanie walorów dotychczas zatartych, zubożonych, przywracając należny charakter reprezentacyjnego zabytku w otulinie krajobrazowego parku.
Dwór w Kiełpinie wzniesiono w latach 1786-1787, na reliktach wcześniejszej siedziby. Obiekt założono na rzucie litery L. Zwarta dwukondygnacyjna bryła nakryta jest wysokim dachem wielospadowym. W drugiej połowie XIX w. dokonano przebudowy dworu, która obejmowała głównie wnętrza części zachodniej. Ponadto, przebito dodatkowe drzwi w elewacji tylnej. Wtedy także nastąpiło podwyższenie otworów okiennych i wprowadzenie nowej stolarki. Po II wojnie światowej, dwór znalazł się w posiadaniu PGR. W 1955 r. przeprowadzono remont elewacji, usuwając detal architektoniczny. Następnie w latach 70. XX w., po częściowym zawaleniu konstrukcji więźby, naprawiono dach i przykryto go eternitem. Zlikwidowano wówczas konstrukcję powiek oraz rozebrano naczółek ryzalitu, niszcząc tym sposobem barokowy charakter elewacji. Obecnie dwór w Kiełpinie pełni funkcje mieszkalną i jest podzielony na kilka odrębnych lokali.
W 2020 r. przeprowadzono remont dachu, w ramach którego usunięto płyty eternitu i przywrócono historyczne pokrycie obiektu – dachówkę ceramiczną karpiówkę. Odtworzono również znany z ikonografii trójkątny naczółek ryzalitu, z okulusem w centralnej części.  
W 2021 r. zrealizowano remont konserwatorski elewacji, w ramach którego odtworzono historyczny wygląd obiektu. Prace poprzedzono badaniami konserwatorskimi, w wyniku których rozpoznano historyczną kolorystykę elewacji. W ramach prac usunięto wtórne wyprawy, a w miejscach zawilgoconych nałożono tynki renowacyjne. Elewacje odzyskały pierwotną dyspozycję barwną. Odtworzono również usunięty w ramach powojennego remontu detal architektoniczny, odczytany poprzez odciski, które uwidoczniły się pod współczesnym tynkiem, jak również ustalony na podstawie ikonografii, analogii. Okna iluzjonistyczne, istniejące w elewacji szczytowej i tylnej, zachowane w formie reliktów, zostały zabezpieczone, a w przyszłości mają zostać poddane konserwacji.
Dwór, który został silnie okaleczony w wyniku niefachowych remontów prowadzonych bez poszanowania substancji zabytku i jego wartości, odzyskał pierwotną kompozycję, wystrój znany jedynie z pocztówek. W swej obecnej formie dwór w Kiełpinie stanowi doskonałe dopełnienie parku, który poddano rewitalizacji w 2018 r.
Prace dofinansowane były ze środków Miasta Zielona Góra.


 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content