Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konserwacja XVII-wiecznej ambony z kościoła parafialnego w miejscowości Mycielin, gm. Niegosławice.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przeprowadzili oględziny barokowej ambony z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Mycielinie, poddawanej zabiegom konserwatorskich w krakowskiej pracowni konserwacji zabytków.

W gotyckim kościele w Mycielinie zachowało się cenne, zabytkowe wyposażenie, na które składają się m.in. trzy gotyckie poliptyki, gotycka rzeźby Madonny, XV-wieczny krucyfiks, dwie kamienne, XVI-wieczne chrzcielnice i XVII-wieczna ambona. Prezbiterium zdobią średniowieczne polichromie. Wyposażenia kościoła wpisane jest do rejestru zabytków ruchomych pod nr B-98. Drewniana, polichromowana i złocona, barokowa ambona ozdobiona jest wizerunkami Ewangelistów. Z uwagi na zły stan zachowania struktury oraz całkowite przemalowanie zabytku konieczne było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich. Prace poprzedzono szczegółowym badaniami konserwatorskimi, które poszerzyły wiedzę na temat zabytku. Analiza warstw malarskich wykazała, że błękitno-biała marmoryzacja składa się z dwóch pigmentów: bieli, która wykazuje własności bieli ołowiowej [2PbCO3* Pb(OH)2] i czerni prawdopodobnie typu mineralnego. W próbce nie stwierdzono obecności pigmentu błękitnego. Spoiwem jest olej schnący (lniany) być może z dodatkiem składnika białkowego. Czerwono-biała marmoryzacja składa się z trzech warstw, żółtej (podłoże) – ochra żółta (FeO(OH)2) w spoiwie olejnym, białej – biel ołowiową [2PbCO3* Pb(OH)2] oraz czerwonej – ochra czerwona (Fe2O3). Po oczyszczeniu ambony z warstw wtórnych odsłonięto pierwotną, XVII-wieczną dekorację malarską i pozłotniczą, która pozwala na pełne odczytanie kolorystyki i układu kompozycyjnego. Obrazy w płycinach, przedstawiające czterech ewangelistów i Chrystusa nie uległy zniszczeniom i przekształceniom, wymagają jedynie drobnych retuszy w obrębie tła. Ustalono także, że schody oraz kolumna wspierająca ambonę są późniejsze, wykonane z innego drewna. Obecnie trwają prace nad uzupełnieniem warstw malarskich i złoceń. 

 

 

 

 

 

opracowano w oparciu o Sprawozdanie z postępu prac konserwatorskich XVII wieczna ambona z Kościoła św. Mikołaja w Mycielinie autorstwa mgra Tomasza Skrzypca oraz ANALIZĘ WARSTW MALARSKICH BAROKOWEJ AMBONY Z KOŚCIOŁA pw. ŚW. MIKOŁAJA W MYCIELINIE autorstwa dra Pawła Karaszkiewicza

Agnieszka Kirkor-Skowron   15.03.2023.

 

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content