Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kostrzyn nad Odrą – konserwacja grodzy przy Bastionie Król

W  Kostrzynie trwają prace przy  grodzy położonej przy  Bastionie Król, po  północno-zachodniej stronie kostrzyńskiej twierdzy. Realizacja przedsięwzięcia polega w  szczególności na  remoncie mechanizmu piętrzącego, odbudowie schodów i  balustrady oraz  robotach budowlanych przy  murze kurtynowym i  bastei, w  tym na  uzupełnieniu ubytków cegieł, przemurowaniu korony, spoinowaniu lica muru oraz  jego  zabezpieczeniu przed  warunkami atmosferycznymi. Grodza została wzniesiona w  3  ćwierci  XIX  wieku i  składa się z  muru kurtynowego, w  obrębie którego  umieszczony jest  mechanizm piętrzący, oraz  bastei, założonej na  planie odcinka koła, zabezpieczającej w  sensie militarnym północno-zachodni odcinek fortyfikacji, przy przeprawie mostowej przez  Odrę. Obiekt pełnił funkcję polegającą na  regulacji stanu wody w  fosie. Z  tego też  względu remont grodzy ma  fundamentalne znaczenie dla  stanu technicznego Bastionu Król i  położonego po  stronie wschodniej muru kurtynowego. Przedmiotowe prace prowadzone są  dzięki dotacji Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w  Warszawie. 


 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content