Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Konkatedra Św. Jadwigi w Zielonej Górze

W październiku 2006 roku zakończono trwające od ponad roku prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach pochodzącej z 2 poł. XIV wieku konkatedry pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Przed przystąpieniem do robót opracowany został program prac konserwatorskich, który zakładał odtworzenie pierwotnego wizerunku obiektu, trwałe jego zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych przy zachowaniu wymogu ochrony substancji zabytkowej zgodnie ze współczesną wiedzą konserwatorską. Prace prowadzone były przez firmę remontowo-budowlaną inż. J. Hermanowicza z Gorzowa Wlkp. Przed przystąpieniem do nich wykonano badania materiałoznawcze, mikrokrystaloskopowe, stopnia zasolenia i zawilgocenia muru. Na podstawie wyników badań określono technologię robót. W trakcie prac dokonano rozpoznania zapraw budowlanych i zabezpieczenia luźnych fragmentów muru, wypełniono rysy oraz spękania, usunięto wtórne uzupełnienia ( wykuto cementowe fugi) i uzupełniono ubytki cegieł oraz wymieniono część cegieł zniszczonych stosując materiał współczesny dobrany kolorystycznie i rozmiarem do wątku murów. Następnie wykonano wzmocnienie osłabionych cegieł oraz zapraw poprzez nasycenie ich preparatami zawierającymi związki krzemoorganiczne nadające powierzchni charakter hydrofilny. Kolejnym etapem robót było oczyszczanie ceglanych elewacji kościoła metodą hydrodynamiczną, miejscowe odsalania i dezynfekcji. Ostatni etap prac przy elewacjach obejmował hydrofobizację powierzchni ceglanych elewacji kościoła. W kolejnym etapie przystąpiono do prac przy wieży, które objęły naprawę uszkodzonych tynków i malowanie wieży w nowych kolorach dostosowanych do jej klasycystycznej formy architektonicznej. Ponieważ nie udało się ustalić pierwotnej kolorystyki wieży dokonano doboru barw odpowiadających czasowi je powstania – w tonacji ciepłych piaskowych tonów barwnych. W ten sposób zrealizowano kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach kościoła konkatedralnego pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, które przywróciły zabytek do jego dawnej świetności. Na przestrzeni ostatnich lat była to jedna z bardziej znaczących realizacji na terenie miasta. Prace prowadziła Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono konserwację dwóch epitafiów zamontowanych na wschodniej i południowej ścianie prezbiterium i figury św. Jana Nepomucena. Tym samym wykonano kompleksowo wszystkie działania przy elewacjach świątyni.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content