Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Kościół Farny w Gubinie

Po wielu latach w październiku 2006 roku  zaczął się remont dawnego kościoła farnego w Gubinie, który zniszczony od czasu II wojny światowej pozostaje w ruinie. Dzięki grupie aktywnych ludzi, którzy założyli Fundację „Fara Gubińska”, ta największa świątynia województwa lubuskiego ma wreszcie szansę na odbudowę.

Budowla sięga swą historią  XII wieku. Przebudowa romańskiej bazyliki na przełomie XIII i XIV wieku w stylu gotyckim rozpoczęła się od powiększenia i podwyższenia prezbiterium. W połowie XIV wieku wzniesiono halowy korpus nawowy. Nawy wydzielały ośmioboczne filary. Rozpostarto nad nimi sklepienia krzyżowe. W końcu XV wieku ponownie rozbudowano prezbiterium jako trójnawowe z obejściem i zamknięto je wielobocznie. W początkach XVI wieku wyburzono korpus nawowy (pozostawiając jedynie ścianę zachodnią z wieżą) i wzniesiono nowy. Mury prezbiterium i korpusu nawowego świątyni opasały masywne przypory wciągnięte do wnętrza. W przestrzeniach pomiędzy nimi umieszczono kaplice nakryte sklepieniami krzyżowymi, sieciowymi i gwiaździstymi. Wkrótce zburzono również dawne romańskie wieże wznosząc w ich miejsce jedną masywną wieżę. Prace budowlane ukończono w 1560 roku zakładając sklepienia nad nawami korpusu i prezbiterium. Późnogotycka świątynia znacznie przewyższała gabarytami dwie wcześniejsze budowle. Wprowadzenie przypór do wnętrza budowli i realizacji kaplic w przestrzeniach między nimi stanowiła rozwinięcie myśli architektonicznej wypracowaną na Pomorzu przez szczecińskiego architekta Heinricha Brunsberga. Rozwiązania te spotykamy w kościołach św. Jakuba w Szczecinie, Najświętszej Marii Panny w Stargardzie i farze w Chojnie.

Zakres tegorocznego remontu ma charakter ograniczony. Na całość prac związanych z odbudową zabytku potrzeba ogromnych środków. Dzięki środkom zebranym przez fundację oraz przyznanym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i gminę miejską Gubin uda się odbudować kopułę wieńczącą wieże wraz z latarnią, która osadzone zostanie na wzmacniającym kopułę żelbetowym płaszczu. Śmiałym rozwiązaniem było wzniesienie we wnętrzu wieży rusztowania na wysokość 48 m.

W dn. 31.10.2006 roku B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wizytowała obiekt i przebieg prowadzonych prac wraz z G.Quielem jednym z założycieli Fundacji oraz członkami jej zarządu; M.Gierstunem i B.Bartczakiem. Prace mają zostać zakończone do końca br. Dzięki rusztowaniu, które zostanie jeszcze do marca przyszłego roku uda się gruntownie zinwentaryzować wieżę

Zobacz również

zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Kościół fil. pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim – zakończenie kolejnych etapów prac remontowych i konserwatorskich

Dobiegły końca roboty budowlane wnętrza kościoła pw. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim. Zakres prac obejmował sufit, ściany oraz posadzkę. Na

Skarb monet odnaleziony podczas badań archeologicznych w Szprotawie

Podczas ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w Szprotawie na ulicy Odrodzenia dokonano nieoczekiwanego odkrycia o dużym znaczeniu naukowym. Badaniami kieruje mgr.

Skip to content