Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Międzyrzecz – prace remontowe na zamku

Trwają prace remontowe na  zamku w Międzyrzeczu. Stanowiący mienie powiatu zamek przeznaczony jest  na  cele muzealne. Wzniesiony został w  XIV  w., zaś  obecną formę uzyskał w  trakcie prac prowadzonych w  latach 1954-1964. Zachowany jest  w  stanie trwałej ruiny, w  której  wyeksponowano ceglane mury obwodowe, budynek gotycki i  przyziemie budynku renesansowego, basteje oraz  fosę. W  ostatnich latach stan techniczny zamku uległ znacznemu pogorszeniu. W  2005  r. osunął  się fragment murów. Jego  zabezpieczenie stanowiło początek rozłożonych na  kolejne lata działań budowlano-konserwatorskich, związanych głownie z  przemurowaniem rozwarstwionego lica murów, ich  izolacją i  zabezpieczeniem przed  wodami opadowymi, które  dzięki wsparciu Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kontynuowane są  również w  bieżącym roku. Tegoroczne prace objęły naprawę murów oraz  wzmocnienie fundamentów po  stronie południowej zamku, na  odcinku od  bastei południowej do  baszty wewnętrznej. W  efekcie przeprowadzonych  dotychczas prac naprawione zostanie zewnętrzne lico murów oraz  zabezpieczona ich  korona. Stanowią one  orientacyjnie ok.  60  % wymaganych przy  zabytku działań remontowych. W  kolejnych latach niezbędna będzie kontynuacja prac w  obrębie wewnętrznego lica murów,  przypory zachodniej i  bastei północnej.
 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content