Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Mierzęcin – roboty budowlane przy kościele fil.

Przy kościele filialnym pw.  Wniebowzięcia NMP w  Mierzęcinie trwają roboty budowlane, których  celem jest  rewaloryzacja wieży. W  ramach podjętych prac wymieniany jest , wtórnie założony, cementowy tynk na  tynk wapienny wraz  z  odtworzeniem detalu architektonicznego. Ponadto wymieniane jest  pokrycie dachu prostopadłościennego masywu wieży oraz  hełmu. Zarazem zdemontowano blachę z  drewnianej latarni, a  jej  deskowanie zostało poddane impregnacji oraz  odtworzono gałkę z  krzyżem w zwieńczeniu.
Kościół w  Mierzęcinie został wybudowany w  1787  roku w  stylu późnego baroku. Jest  to  budowla murowana złożona z  prostopadłościennego korpusu zamkniętego po stronie wschodniej wielobocznie oraz prostopadłościennej wieży po stronie zachodniej. W latach 50. XX wieku za sprawą ks. Jana Kowala świątynia została gruntownie przebudowana w stylu modernizmu. Wymieniono m.in. tynki zewnętrzne, zmieniono kształt otworów okiennych oraz dodano do wystroju elewacji powtarzające się motywy geometryczne. Zmieniono równocześnie wystrój i wyposażenie wnętrza. Kościół w Mierzęcinie należy do cenniejszych budowli sakralnych w regionie, którego program w okresie powojennym został wzbogacony o dodatkowe wartości architektoniczne, historyczne i artystyczne.              

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content