Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Odkrycie zawartości kuli na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie.

Od 2021 roku trwają badania i prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła. Ceglane elewacje poddano pracom konserwatorskim, na ukończeniu są prace przy jej zwieńczeniu – pracom konserwatorskim poddano chorągiewkę i kulę. W dniu 22 czerwca 2023 r., w obecności ks. proboszcza, konserwatora nadzorującego prace, inspektora nadzoru, wykonawcy prac i przedstawiciela urzędu konserwatorskiego kula została zdjęta z iglicy wieży. Wewnątrz odnaleziono metalową szkatułę z wytłoczonymi na wieku i spodzie datami (1726, 1786, 1884), do której dołączona została mniejsza szkatułka. Dokonano komisyjnego otwarcia obu szkatuł. W mniejszej odnaleziono zawinięte w drukowany papier monety pochodzące z XVIII i XIX wieku. Większa szkatuła zawierała dokumenty pochodzące z również z XVIII i XIX wieku (najstarszy z 1726 r.) i relikwie. Kula i szkatuła zostały przestrzelone, stad też we wewnątrz szkatuły odnaleziono pocisk, który uszkodził część dokumentów. Zabytki zostały zabezpieczone, zostaną poddane niezbędnym zabiegom konserwatorskim, a treść dokumentów  zostanie przetłumaczona.

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content