Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Pałck remont dachu na kościele filialnym

We  wrześniu zakończony został  remont dachu kościoła filialnego pw.  Zwiastowania NMP w  miejscowości Pałck, gm.  Skąpe. Prace obejmowały wykonanie nowego pokrycia dachowego z  ceramicznej dachówki karpiówki w  kolorze czerwieni naturalnej, wymianę rynien i  rur spustowych wraz  z  opierzeniami, a  także  naprawę, wzmocnienie i  zabezpieczenie drewnianej, zabytkowej konstrukcji dachowej wraz  z  wymianą łacenia.
Kościół w  Pałcku został wzniesiony w  latach 1732-35 staraniem Andresa von  Stosch, jako  świątynia dworska. Barokowa budowla, założona na  rzucie centralno-podłużnym jest  wzorowana na  gostyńskiej replice kościoła Santa Maria Della Salute w  Wenecji, autorstwa Pompeo Ferrariego. We  wnętrzu znajduje  się mauzoleum rodu von  Stosch z  cennymi kamiennymi sarkofagami. Elewację frontową ozdobiono detalem architektonicznym w  postaci pilastrów dźwigających fragmenty belkowania, gzymsów i  opasek oraz  umieszczonego nad  wejściem głównym kamiennego, rzeźbionego kartusza herbowego upamiętniającego fundatora i  czas powstania świątyni. Z  uwagi na  zachowane wysokie walory artystyczne, historyczne i  naukowe, obiekt został objęty ochroną prawną poprzez wpis do  rejestru zabytków nieruchomych województwa lubuskiego pod  nr   252.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content