Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Podjenin – remont kościoła

Przy  kościele filialnym pw.  Wniebowzięcia NMP w  Podjeninie k.  Bogdańca prowadzone są  roboty budowlane polegające na  niezbędnych przemurowaniach, wymianie zniszczonej cegły i  spoinowaniu muru w  górnej partii wieży, wymianie pokrycia dachowego w  obrębie prezbiterium, a  także przemurowaniu attyk i  odtworzeniu części sterczyn. Kościół w  Podjeninie jest  przykładem świątyni neostylowej, wzniesionej w  1865  roku. Budowla jest  założona na  planie prostokątnym, murowana z  cegły ceramicznej, z  wyodrębnionym prezbiterium i  wieżą zwieńczoną strzelistym hełmem. Obiekt był  remontowany po  raz  ostatni w  1913  roku. Kościół wymagał podjęcia natychmiastowych prac z  uwagi na  silną degradację cegły w  obrębie wieży, ceglanych sterczyn nad  korpusem nawowym oraz  ze  względu na  zniszczenia i  uszkodzenia pokrycia dachowego. Kościół w  Podjeninie charakteryzuje się znaczną skalą, przekraczającą potrzeby tutejszej społeczności, interesującym układem przestrzennym wnętrza z  emporami oraz  zachowanymi w  znacznej mierze neogotyckimi detalami architektonicznymi i  rzeźbiarskimi.    

 

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content