Szukaj

Polityka prywatności
projekt i realizacja Carbo Media

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach stropu w kościele w Ciecierzycach

W kościele filialnym w Ciecierzycach prowadzone są prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach drewnianego stropu kolebkowego. Malowidła z przedstawieniem wici roślinnej oraz elementami animalistycznymi zostały wykonane w technice tempery i położone na drewnie bez zaprawy. Stan polichromii jest zły, o czym świadczą liczne ubytki i odspojenia. Prace polegają na drobnych naprawach stolarskich, oczyszczeniu warstwy malarskiej, dezynfekcji, a także konsolidacji, podklejeniu drobnych, odspojonych partii wymalowań oraz uzupełnieniu metodą rekonstrukcji i imitatorskiego punktowania. Przedsięwzięcie obejmuje również konserwację wymalowań na ścianie prezbiterialnej. W zakresie prac uwzględniono oczyszczenie, konsolidację warstwy malarskiej i uzupełnienie ubytków. Końcowym zabiegiem będzie zabezpieczenie powierzchni. Modernistyczny kościół w Ciecierzycach został wybudowany w latach 30. XX wieku według projektu berlińskiego architekta Kurta Steinberga. Wystrój malarski wnętrza, w tym polichromie na drewnianej kolebce nad wnętrzem nawy i prezbiterium zaprojektował i zrealizował malarz kościelny Robert Sandfort.

 

Zobacz również

Badania archeologiczne w dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu

W dawnym opactwie cystersów w Gościkowie-Paradyżu (Pomnik Historii) zakończono badania archeologiczne, które ujawniły relikty nieznanej dotąd budowli po południowej stronie

Badania architektoniczne kościoła w Trzebulach, pow. krośnieński

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach przeprowadzone na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w

Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kruchcie zachodniej fary w Szprotawie

Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy kruchcie zachodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie. Sfinansowane z funduszy Parafii i

Table of Contents

Skip to content